Disclaimer, Privacy reglement

Contact

ML Partner B.V. onderhoudt alle zakelijke relaties en is opdrachtgever/nemer voor de projecten van Praktijk Partner Improve. Praktijk Partner Improve wordt getrokken door: Ger Van Poll Marc van Woensel Senior Consultant  Senior Consultant 06 439 87409 06 547 00212 Post: Het Hooghuis 6,   7608 LN Almelo info@praktijkpartner.nl Telefoon: 0546 803241
Coaching Door middel van coachingsgesprekken ontstaat inzicht in eigen handelen en de effecten daarvan en komen we tot gewenste verbeteringen. Coaching, persoonlijk Herkent u één of meer van onderstaande gedachten/gevoelens; •	Ik voel te weinig zelfvertrouwen •	Ik voel te weinig overtuigingskracht •	Ik kan beter maar het komt er niet uit •	Ik ervaar vaak weerstand en geen idee waardoor •	Ik word niet altijd serieus genomen •	Hoe kan ik beter verbinden Teamcoaching/building Dagelijks ervaren velen het onderstaande: •	Ik mis gedrevenheid binnen mijn team •	Er zijn spanningen/irritaties binnen mijn team •	De neuzen staan niet dezelfde kant op •	Mijn team is "los zand" •	Binnen mijn team wordt niet optimaal samengewerkt Succes van een organisatie wordt voornamelijk bepaald door de kennis en vaardigheden van alle medewerkers binnen die organisatie en de gedrevenheid/gemotiveerdheid (“de drive”) in hun werk. Met betrekking tot deze “drive” spelen relationele verhoudingen met collega’s en leidinggevenden een grote rol. Spanningen/irritaties/frustraties zijn funest voor een goede samenwerking en een prettige werksfeer (noodzakelijk voor optimale prestaties). Zij vormen te vaak de basis voor (onnodige) arbeidsconflicten. Gedurende een 1-daagse (teambuildings)training voor een afdeling met de betreffende leidinggevende (of een MT) gaan de deelnemers hun eigen gedragspatronen herkennen en worden ze zich bewust van de uitstraling van hun gedrag binnen de groep. De sterke kanten en de valkuilen van hun gedragspatronen worden inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt de link met hun persoonlijke effectiviteit gelegd. Medewerkers leren elkaar feedback geven waardoor zij (ook al tijdens de training) niet over elkaar praten maar met elkaar praten. Gedurende de dag wordt het begrip voor elkaar merkbaar en zichtbaar groter en aanwezige spanningen/irritaties worden constructief bespreekbaar gemaakt. De basis voor verbetering van de communicatie /de samenwerking/ de betrokkenheid /het teamgevoel is na de training gelegd. Opleiding Praktijkopleiding Onze mensen helpen u bij het proces om de benodigde kennis over te dragen. Uw bedrijfsproces, uw machines, uw veiligheidsvoorschriften zijn de ingrediënten voor een methode waarbij we mensen bedrijfseigen leermateriaal aanbieden. Door onze aanpak beschikken klanten op dit moment over digitaal bedrijfseigen leermateriaal waarmee ze de kennis van de medewerkers up to date kunnen houden. Deelnemers vergaren de kennis thuis op de computer. De praktijk wordt op de werkvloer getraind. In overleg met onze klanten nemen we de uitvoering van de 'lerende organisatie" op ons. De mate waarin is op aangeven van de klant. In overleg ondersteunen we stapsgewijs de oprichting van de interne bedrijfsschool nieuwe stijl. Het leren van de medewerkers wordt daarbij door ons gecoördineerd. Met deze aanpak beschikken medewerkers blijvend over de benodigde kennis en vaardigheden. Indien u daarvoor kiest krijgen deelnemers bovendien de kans om vanaf het eerste jaar al hun kennis te verzilveren met een MBO diploma op meerdere niveaus. Daarom hebben we een systeem ontwikkeld in onze ELO omgeving waarmee dit wordt opgelost: Een bedrijfseigen veiligheidsintroductie in een digitale leeromgeving, gecombineerd met een toets, waarmee wordt vastgesteld of de nieuwkomer daadwerkelijk van de minimale huis- en veiligheidsregels op de hoogte is. Met natuurlijk een vastlegging van het resultaat. Meer veiligheid… Aanpak van veiligheid op een ander niveau; beleid, opleiding en bewustwording van leidinggevenden. Hoe pak je gedragsverandering aan? Hoe spreek je mensen aan op hun gedrag, zodanig dat ze dit accepteren en zich bewust worden van hun handelen? Wat zijn de valkuilen die een bedrijf kan tegenkomen en hoe kun je die vermijden. Praktijkkennis die overgebracht kan worden door middel van advies en/of training. Veiligheidsopleiding Van mensen die voor het eerst in het bedrijf komen, wordt vaak onterecht aangenomen dat ze voldoende op de hoogte zijn van de algemene veiligheids- en arboregels, omdat ze er voor getekend hebben. We spreken dan niet alleen over uitzendkrachten of nieuwe medewerkers. Contractors worden vaak vergeten. Meestal tekenen de nieuwkomers dat ze bekend zijn met de veiligheidsregels. Soms wordt volstaan met een veiligheidspraatje of is er het voornemen de nieuwe medewerker gedurende de eerste tijd maar eens goed in de gaten te houden. Dit is tijdrovend. Maar heel vaak verdwijnen deze voornemens op de achtergrond of worden veel te laat uitgevoerd, omdat er geen tijd voor was. Bovendien is het lastig te controleren(bewijzen) wat er gelezen, gedaan of gezegd is en wanneer. Het afnemen van een toets dwingt het zorgvuldig lezen van de leerstof af. HRM begeleiding HRM dienstverlening Praktijk Partner ondersteunt haar opdrachtgevers met HRM dienstverlening. We hebben ons gespecialiseerd in HR vraagstukken, projectuitvoering en de personele gevolgen bij veranderprocessen. Waar de behoefte bestaat om uw organisatie in te richten als een lerende organisatie zijn we een partner om dit doel samen met u te realiseren. Op wens kan de klant het opleiden in het bedrijf outsourcen en ons hiermee belasten. We kunnen daartoe in company de eigen bedrijfsschool oprichten.
Contact Contact
Disclaimer, Privacy reglement

Contact

ML Partner B.V.  onderhoudt alle zakelijke relaties en is opdrachtgever/nemer voor de projecten van Praktijk Partner Improve. Praktijk Partner Improve wordt getrokken door: Ger Van Poll Marc van Woensel Senior Consultant  Senior Consultant 06 439 87409 06 547 00212 Post: Het Hooghuis 6,   7608 LN Almelo info@praktijkpartner.nl Telefoon: 0546 803241
Coaching Door middel van coachingsgesprekken ontstaat inzicht in eigen handelen en de effecten daarvan en komen we tot gewenste verbeteringen. Coaching, persoonlijk Herkent u één of meer van onderstaande gedachten/gevoelens; •	Ik voel te weinig zelfvertrouwen •	Ik voel te weinig overtuigingskracht •	Ik kan beter maar het komt er niet uit •	Ik ervaar vaak weerstand en geen idee waardoor •	Ik word niet altijd serieus genomen •	Hoe kan ik beter verbinden Teamcoaching/building Dagelijks ervaren velen het onderstaande: •	Ik mis gedrevenheid binnen mijn team •	Er zijn spanningen/irritaties binnen mijn team •	De neuzen staan niet dezelfde kant op •	Mijn team is "los zand" •	Binnen mijn team wordt niet optimaal samengewerkt Succes van een organisatie wordt voornamelijk bepaald door de kennis en vaardigheden van alle medewerkers binnen die organisatie en de gedrevenheid/gemotiveerdheid (“de drive”) in hun werk. Met betrekking tot deze “drive” spelen relationele verhoudingen met collega’s en leidinggevenden een grote rol. Spanningen/irritaties/frustraties zijn funest voor een goede samenwerking en een prettige werksfeer (noodzakelijk voor optimale prestaties). Zij vormen te vaak de basis voor (onnodige) arbeidsconflicten. Gedurende een 1-daagse (teambuildings)training voor een afdeling met de betreffende leidinggevende (of een MT) gaan de deelnemers hun eigen gedragspatronen herkennen en worden ze zich bewust van de uitstraling van hun gedrag binnen de groep. De sterke kanten en de valkuilen van hun gedragspatronen worden inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt de link met hun persoonlijke effectiviteit gelegd. Medewerkers leren elkaar feedback geven waardoor zij (ook al tijdens de training) niet over elkaar praten maar met elkaar praten. Gedurende de dag wordt het begrip voor elkaar merkbaar en zichtbaar groter en aanwezige spanningen/irritaties worden constructief bespreekbaar gemaakt. De basis voor verbetering van de communicatie /de samenwerking/ de betrokkenheid /het teamgevoel is na de training gelegd. Opleiding Praktijkopleiding Onze mensen helpen u bij het proces om de benodigde kennis over te dragen. Uw bedrijfsproces, uw machines, uw veiligheidsvoorschriften zijn de ingrediënten voor een methode waarbij we mensen bedrijfseigen leermateriaal aanbieden. Door onze aanpak beschikken klanten op dit moment over digitaal bedrijfseigen leermateriaal waarmee ze de kennis van de medewerkers up to date kunnen houden. Deelnemers vergaren de kennis thuis op de computer. De praktijk wordt op de werkvloer getraind. In overleg met onze klanten nemen we de uitvoering van de 'lerende organisatie" op ons. De mate waarin is op aangeven van de klant. In overleg ondersteunen we stapsgewijs de oprichting van de interne bedrijfsschool nieuwe stijl. Het leren van de medewerkers wordt daarbij door ons gecoördineerd. Met deze aanpak beschikken medewerkers blijvend over de benodigde kennis en vaardigheden. Indien u daarvoor kiest krijgen deelnemers bovendien de kans om vanaf het eerste jaar al hun kennis te verzilveren met een MBO diploma op meerdere niveaus. Daarom hebben we een systeem ontwikkeld in onze ELO omgeving waarmee dit wordt opgelost: Een bedrijfseigen veiligheidsintroductie in een digitale leeromgeving, gecombineerd met een toets, waarmee wordt vastgesteld of de nieuwkomer daadwerkelijk van de minimale huis- en veiligheidsregels op de hoogte is. Met natuurlijk een vastlegging van het resultaat. Meer veiligheid… Aanpak van veiligheid op een ander niveau; beleid, opleiding en bewustwording van leidinggevenden. Hoe pak je gedragsverandering aan? Hoe spreek je mensen aan op hun gedrag, zodanig dat ze dit accepteren en zich bewust worden van hun handelen? Wat zijn de valkuilen die een bedrijf kan tegenkomen en hoe kun je die vermijden. Praktijkkennis die overgebracht kan worden door middel van advies en/of training. Veiligheidsopleiding Van mensen die voor het eerst in het bedrijf komen, wordt vaak onterecht aangenomen dat ze voldoende op de hoogte zijn van de algemene veiligheids- en arboregels, omdat ze er voor getekend hebben. We spreken dan niet alleen over uitzendkrachten of nieuwe medewerkers. Contractors worden vaak vergeten. Meestal tekenen de nieuwkomers dat ze bekend zijn met de veiligheidsregels. Soms wordt volstaan met een veiligheidspraatje of is er het voornemen de nieuwe medewerker gedurende de eerste tijd maar eens goed in de gaten te houden. Dit is tijdrovend. Maar heel vaak verdwijnen deze voornemens op de achtergrond of worden veel te laat uitgevoerd, omdat er geen tijd voor was. Bovendien is het lastig te controleren(bewijzen) wat er gelezen, gedaan of gezegd is en wanneer. Het afnemen van een toets dwingt het zorgvuldig lezen van de leerstof af. HRM begeleiding HRM dienstverlening Praktijk Partner ondersteunt haar opdrachtgevers met HRM dienstverlening. We hebben ons gespecialiseerd in HR vraagstukken, projectuitvoering en de personele gevolgen bij veranderprocessen. Waar de behoefte bestaat om uw organisatie in te richten als een lerende organisatie zijn we een partner om dit doel samen met u te realiseren. Op wens kan de klant het opleiden in het bedrijf outsourcen en ons hiermee belasten. We kunnen daartoe in company de eigen bedrijfsschool oprichten.
Contact
Contact