Disclaimer, Privacy reglement

Contact

ML Partner B.V. onderhoudt alle zakelijke relaties en is opdrachtgever/nemer voor de projecten van Praktijk Partner Improve. Praktijk Partner Improve wordt getrokken door: Ger Van Poll Marc van Woensel Senior Consultant  Senior Consultant 06 439 87409 06 547 00212 Post: Het Hooghuis 6,   7608 LN Almelo info@praktijkpartner.nl Telefoon: 0546 803241
Begeleiding Desgewenst kan Improve dit verander-verbetertraject begeleiden inclusief HRM-ondersteuning. •	Het moet nog beter kunnen •	Hoe krijgen we iedereen aan boord? Verandertraject Samen met het bedrijf wordt daarna een concreet verbeter-veranderplan opgesteld. Daarbij geven wij een advies over de te nemen concrete maatregelen (de “hoe” vraag). •	Verbetertrajecten •	Minder spanningen/irritaties •	Stijging productiviteit Positiebepaling Middels (vertrouwelijke) interviews met een representatief aantal medewerkers, de leidinggevenden en eventueel ook korte audits, schetsen wij het beeld van uw organisatie: de Quickscan. Het “improve-team” richt zich op de bevindingen uit de Quickscan en kan daardoor een breed beeld van de succesfactoren voor u inzichtelijk maken. (De positiebepaling). •	Minder brandjes blussen •	Te hoog ziekteverzuim •	Te veel herstel activiteiten
Contact
Contact
Disclaimer, Privacy reglement

Contact

ML Partner B.V.  onderhoudt alle zakelijke relaties en is opdrachtgever/nemer voor de projecten van Praktijk Partner Improve. Praktijk Partner Improve wordt getrokken door: Ger Van Poll Marc van Woensel Senior Consultant  Senior Consultant 06 439 87409 06 547 00212 Post: Het Hooghuis 6,   7608 LN Almelo info@praktijkpartner.nl Telefoon: 0546 803241
Begeleiding Desgewenst kan Improve dit verander-verbetertraject begeleiden inclusief HRM-ondersteuning. •	Het moet nog beter kunnen •	Hoe krijgen we iedereen aan boord? Verandertraject Samen met het bedrijf wordt daarna een concreet verbeter-veranderplan opgesteld. Daarbij geven wij een advies over de te nemen concrete maatregelen (de “hoe” vraag). •	Verbetertrajecten •	Minder spanningen/irritaties •	Stijging productiviteit Positiebepaling Middels (vertrouwelijke) interviews met een representatief aantal medewerkers, de leidinggevenden en eventueel ook korte audits, schetsen wij het beeld van uw organisatie: de Quickscan. Het “improve-team” richt zich op de bevindingen uit de Quickscan en kan daardoor een breed beeld van de succesfactoren voor u inzichtelijk maken. (De positiebepaling). •	Minder brandjes blussen •	Te hoog ziekteverzuim •	Te veel herstel activiteiten
Contact
Contact